تحلیلی بر نامه امام خمینی به گورباچف،

گزارش هرالد تریبیون از پیش بینی درست بنیانگذار ایران از خیانتهای آمریکا در نامه به گورباچف

نامه امام خمینی (ره) به گورباچف
هرالد تریبیون گزارش داد:
پیش‌بینی ‌درست بنیانگذار انقلاب ایران از خیانت‌های آمریکا،
ائتلاف ایران -روسیه حلال مشکلات جهان معاصر
Subscribe to RSS - تحلیلی بر نامه امام خمینی به گورباچف،