دختر روس،

مصاحبه ای با دختر مسلمان روس

فاطمه آناستازيا يژووا
خداوند نور هدايت را در قلب من روشن کرد
«فاطمه آناستازيا يژووا» يک دختر روسي است که مسلمان شده و حجاب را برگزيده است. دو اسم دارد؛ «آناستازيا» را پدر و مادر ارتدوکسش براي او انتخاب کردند و «فاطمه»
Subscribe to RSS - دختر روس،