فاطمه آناستازيا يژووا

مصاحبه ای با دختر مسلمان روس

فاطمه آناستازيا يژووا
خداوند نور هدايت را در قلب من روشن کرد
«فاطمه آناستازيا يژووا» يک دختر روسي است که مسلمان شده و حجاب را برگزيده است. دو اسم دارد؛ «آناستازيا» را پدر و مادر ارتدوکسش براي او انتخاب کردند و «فاطمه»
Subscribe to RSS - فاطمه آناستازيا يژووا