نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،

دیدار با مدیریت فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،, استاد سروقامت

10 مرداد ماه، با یکی از دوستان و همکاران گروه نصیران هدایت، میهمان بخش فرهنگی نهاد مرکزی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بودیم.

Subscribe to RSS - نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،