دیدار با مدیریت فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،, استاد سروقامت

10 مرداد ماه، با یکی از دوستان و همکاران گروه نصیران هدایت، میهمان بخش فرهنگی نهاد مرکزی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بودیم.
هدف از این جلسه تشریح فعالیتهای و چگونگی همکاری با دانشگاه ها در بعد علمی و استفاده از پتانسیل این دستگاه مهم، اساتید و دانشجویان، در تاثیرگذاری بر تبلیغ بین الملل اسلام بود.
جلسه ای گرم و صمیمی که از وسعتِ روح همراه با تواضع میزبان حکایت می کرد. و نیز راهنمایی هایی ارزشمند که از اندیشه ای بلند سرچشمه گرفته و پشتیبانی سالها تجربه را به همراه داشت.
نقاط عطفی که امیدواریم شروع مبارکی را کلید بزند، جمع بندی مباحث بود.
و در پایان هدایایی معنوی ، از جمله کتاب « چهل کلید طلایی برای مدیران تبلیغ » که در راه بازگشت، بیش از نیمی از آن را مطالعه کردم.

nahad-2.jpg

کلمات کلیدی: 

اسلام: