قوانین و مقررات

1- این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

2- این سایت به منظور جذب مشارکتهای مردمی در سه محور (علمی ، مالی و مهارتی) به منظور پشتیبانی از تبلیغات بین الملل اسلام راه اندازی شده است.

3- در بخشهای علمی و مهارتی شما می توانید در در هر یک از زمینه هایی که پیشنهادی ما است و یا به ذهن شما می رسد، و عنوان آن را در اینجا نمی یابید، همکاری کنید.برای این کار آن مقدار اطلاعات و توانایی های خود را که صلاح می دانید و برای تماسهای بعدی و یا تعیین زمینه همکاری لازم است به ایمیل nasiran@nasiranehedayat.ir ارسال فرمایید.

4- در صورتی که نیاز به رد و بدل شدن فایلی بود می توان از طریق ایمیل و یا کانال تلگرامی به آی دی مدیر، ارسال فرمایید.

5- برای مشارکت مالی می توانید - مبلغ دلخواه را - از طریق دستگاه های خود پرداز بانک صادرات و یا درگاه اینترنتی سایت، منوی «پرداخت آن لاین»، واریز نمایید.

6- برای مشارکت مالی الزاما نیاز به تعیین زمینه هزینه کرد آن نیست بلکه بهتر است دست گروه در تشخیص اولویتها باز باشد اما در صورتی که افرادی تمایل دارند مبالغ آنان در زمینه مشخصی مصرف گردد، گروه خود را متعهد می داند آن را در همان زمینه مصرف نماید. در این صورت: مبلغ، شماره کارت، شماره تراکنش و محل هزینه کرد آن را برای ما ارسال فرمایید. (ایمیل: nasiran@nasiranehedayat.ir و یا سایر راههای ارتباطی در قسمت تماس با ما)

تبصره: در صورتی که به دلیل شرایط زمانی و مکانی و عوامل پیش بینی نشده، برای گروه مقدور نباشد که آن را در محل معین شده مصرف نماید، این اجازه را از طرف شما دارد که آن را در نزدیک ترین مورد به زمینه تعیین شده و یا ضروری ترین نیاز، هزینه نماید.

7- برای مشارکت مالی، نیاز به اعلام مشخصات هویتی فرد پرداخت کننده نیست، اما در صورت تمایل می توانید مشخصات تراکنش را برای موارد پیش بینی نشده از جمله بند 8 نگه دارید.

8- اگر فرد پرداخت کننده، پشیمان شود می تواند از طریق پلهای ارتباطی با ما در میان بگذارد و در صورتی که اصل مبلغ هنوز موجود باشد و یا قابل تفکیک و ارجاع باشد، پس از اطمینان از اینکه پرداخت کننده و درخواست کننده ، یکی است، مبلغ مذکور به همان کارتی که پرداخت شده است بازخواهد گشت.

9- قوانین سایت ممکن است هر از چندگاهی به فراخور تحولات، تکمیل و یا تغییر یابد بنابر این پیشنهاد می شود از آخرین نسخه آن اطلاع حاصل نمایید.

 

ثبت پیشنهادات، انتقادات و شکایات

هیچ کس کامل نیست و برای بهبود فعالیت خود از نظرات خیرخواهانه و سازنده شما استقبال می کنیم، بنابر این اگر پیشنهادی دارید و یا نسبت به قسمتهایی از عملکرد ما انتقاد و یا شکایتی دارید می توانید آن را از طریق ایمیل info@nasiranehedayat و یا سایر راههای ارتباطی که در قسمت تماس با ما ارائه شده است، با ما مطرح نمایید.