مشاوره تبلیغ بین الملل

خدمتی دیگر از نصیران هدایت:

این مشاوره در فاز اول به صورت حضوری و ویژه طلاب ساکن قم ( و خانواده های آنان ) برگزار می گردد.

مشاوره در دو مقطع آموزش زبان و تبلیغ بین الملل خواهد بود.

مقطع آموزش زبان : مربوط به طلابی است که در مرحله آموزش زبان قرار دارند و می خواهند نسبت به روش صحیح زبان آموزی و یا فوائد و نتایج انتخاب هر زبان اطلاعاتی را داشته باشند.

مقطع تبلیغ بین الملل: مربوط به طلاب زبان آموخته اند که می خواهند نسبت به کشورهای مقصد، مهاجرت، چگونگی و شرایط زندگی در آنها و یا ابزارها و زمینه های تبلیغ بین الملل و  .... اطلاعاتی را به دست بیاورند.

جهت ثبت نام از فرم تماس استفاده کنید. لطفا در پر کردن فرم دقت کرده اطلاعات لازم را از جمله راه های تماس با  شما ، زمانهایی که نمی رسید حضور یابید و ... را ذکر فرمایید.