نهضت فعالیتهای فرهنگی در شبکه های اجتماعی خارجی

امروزه دنیای فضای مجازی هم یک فرصت است و هم یک تهدید. اگر آن را دریابیم یا از آن غافل شویم. و این در حالی است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود.

از سوی دیگر افراد متعهد و فرزانه زیادی وجود دارد که با وجود تسلط به زبانهای خارجی اما در نبود یک سازماندهی منظم از ایفای نقش مثبت و سازنده دور مانده، زبان آموخته را به فراموشی می سپرند و یا زمینه استفاده در فعالیتهای فرهنگی را به دست نمی آورند.

گروه فرهنگی – تبلیغی نصیران هدایت در طرحی همگانی، از تمام کسانی که توانایی فعالیت در فضای مجازی را دارند (شامل: طلاب، دبیران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و ...) دعوت به همکاری می نماید.

اهداف: ایجاد ارتباط دوستانه با مخاطب خارج از کشور، شناساندن اسلام راستین و فرهنگهای مثبت ایرانی به جهان، ایجاد علاقه و گرایش در آنان و تقابل با جبهه رسانه ای استکبار به ویژه در زمینه اسلام هراسی و ایران هراسی.

موضوع فعالیت: آزاد.  

فضای فعالیت: دوستانه، ارزشی. اگر بخواهیم نمونه ای عینی را از جامعه خود مثال بزنیم باید وبلاگ نویسی از زاویه دید یک دانشجوی ارزشی را نام برد که در عین حال که لطیف است نه آنچنان مذهبی است که فقط مخاطب خاص را جذب کند و نه بی توجه به مذهب؛ مطالبی متنوع، با رنگی از معنویت که بر آن کشیده شده است.

شرایط نیروها: 1- تسلط به یک زبان خارجی، حد اقل در حد عمومی 2- متعهد 3-شرایط فردی مناسب با حضور در شبکه اجتماعی مورد نظر

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت جامعة المرتضی مراجعه فرمایید

آی دی تلگرام مدیر طرح:  mojano313@

کلمات کلیدی: 

اسلام: