آفریقای جنوبی، کپتون: شهری تمییز که از غرب به اقیانوس اطلس و از جنوب به اقیانوس هند متصل است. آبهای اقیانوس اطلس سرد و شور، و آبهای اقیانوس هند نسبتا گرم و شیرین. از آنجا که شهری است زیبا و کشوری است نسبت به اروپا و آمریکا ارزان، گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. نمای بیرونی خانه ها و مغازه ها را هر دو - سه سال یک بار رنگ می کنند، به گونه ای که حتی خانه های قدیمی هم نو به نظر می رسند، آب و هوای مدیترانه ای و بارانهای کوتاه اما با فاصله های کم نیز به کمک مردم آمده، شهر را شستشو می دهد تا نو و تمیز باشد.

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

.نمایی از مرکز شهر و ساختمانی که آکادمی آکسفورد در آنجا قرار داشت و دوتا از دوستانی که آنجا پیدا کردیم

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

یکی از خصوصیات این کشور، آزادی بیان بود که برای همه ادیان و مذاهب وجود داشت از مسیحیت و اسلام گرفته تا بودا و .... مساجد زیادی نیز وجود داشت که یکی از آنان به نام اهل بیت علیهم السلام مرکز اسلامی شیعیان آنجا بود./سخنرانی در مرکز اسلامی / عزاداری اربعین حسینی / دعوت از یکی از مبارزان مشهور و مسلمان زمان آپارتاید که چند سال در یک زندان با ماندلا ، هم سلولی بود.

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

رابطه و علاقه مردم آنجا، عمدتا، با ایران خوب بود، هنگامی که می شنیدند از ایران هستیم با خوشحالی برخورد می کردند و از مواضع ایران در مسائل بین المللی تقدیر می کردند. در یکی از مساجد هنگامی که فهمیدند از ایران هستیم در بلندگو اعلام کردند و خوش آمد گفتند و مردم با شگفتی و شادی برگشتند و به ما نگاه کردند. البته گاهی هم با رفتارهای سرد مواجه می شدیم. مسجد قدس یکی از مساجد مهم اهل سنت آنجا بود که نماز جمعه با شکوهی را برگزار می کرد. هیات امناء این مسجد انسانهای خوش فهمی بودند که سعی می کردند رابطه خوبی با مذاهب مختلف اسلامی داشته باشند

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

همانطور که گفتم یکی از شاخصه های این کشور آزادی بیان بود. معبدی بودایی را مشاهده می کنید که چند قدم آنطرفتر از یک مسجد قرار داشت./ چند کلیسا / و کلیسای فضای باز، جایی که مسیحیان در فضای آزاد مراسم یکشنبه را انجام می دادند. یکی از شاگردان دینی آن مراسم گفت در بین ما پنج پیامبر (زنده) وجود دارد. البته باید دانست مفهوم پیامبر در ذهن آنان غیر از آن چیزی است که ما می فهمیم. به او گفتم تو هم پیامبری؟ گفت نه. گفتم: خواهی شد!، خندید

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

با وجود جمعیت زیاد این شهر، چون گسترده بود و تراکم فوق العاده نداشت، خیابانهای بسیار خلوتی داشت و فقط ساعات محدودی از روز ترافیک بود. شبها هم به دلیل احتمال خطر و نا امنی معمولا کسی بیرون نمی آمد و تقریبا همه مغازه ها تعطیل بود. / مترو / خانه ای در اطراف شهر / سواحل اقیانوس اطلس / سگ آبی، آرمیده بر یک سنگ / تصاویری از یکی از قسمتهای ساحلی شهر/ بفرمایید ناهار!

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

غروب خورشید در اقیانوس بر فراز تپه ای مرتفع / اجرای موسیقی بومی توسط یک گروه محلی در یکی از پارکها / فروشگاهی بزرگ / کافه بغداد هم که بی نیاز از توضیح است. / در این پارک با فردی آشنا شدیم از لندن که مسلمان شده بود و جریان مسلمان شدندش را تعریف می کرد

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

یکی از اتفاقاتی که به ندرت ممکن است برای کسی پیش آید برای ما رخ داد، همزمانی بودن ما در آنجا با درگذشت ماندلا / نمایشگاه و پلاکاردهایی به یاد او

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی

با وجود تلاشهای صورت گرفته، هنوز زخم اختلاف طبقاتی بر گرده این کشور سنگینی می کند. در زمان تبعیض نژادی که حتی محله ها و اتوبوسهای سیاهان جدا بوده و حق استفاده از امکانات سفیدپوستان را نداشتند، ولی اکنون هم مناطقی به وسعت یک شهر در اطراف مرکز مدرن، به صورت حلبی آباد وجود دارند که از امکانات اولیه محروم اند./ اما ... در اینجا نیز عاشقان اهل بیت علیهم السلام را می توان یافت

آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی آموزش زبان-دانش پژوهان مهر نصیر-آفریقای جنوبی